09
06
2024

JP Komunala Radeče d.o.o., obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Radeče, da smo po ponovni sanaciji okvare cevovoda, pričeli s postopnim polnjenjem vodovodnega sistema. Ob vzpostavitvi dobave vode je uveden ukrep prekuhavanja vode. Ukrep velja do preklica. Za vaše razumevanje se vam.

Preberi več
09
06
2024

JP Komunala Radeče d.o.o., obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Radeče, da smo pri vzpostavitvi polnjenja sistema naleteli na novo okvaro cevovoda. Sanacija poteka, zato je dobava vode ponovno prekinjena. O spremenjenem stanju boste obveščeni. Za vaše razumevanje se vam.

Preberi več
09
06
2024

JP Komunala Radeče d.o.o., obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Radeče, da smo po sanaciji okvare cevovoda, pričeli s postopnim polnjenjem vodovodnega sistema. Ob vzpostavitvi dobave vode je uveden ukrep prekuhavanja vode. Ukrep velja do preklica. Za vaše razumevanje se vam.

Preberi več
08
06
2024

JP Komunala Radeče d.o.o., obvešča vse uporabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Radeče, da je zaradi posledic neurja prekinjena dobava vode zaradi poškodbe cevovodov.   Ob vzpostavitvi dobave vode je uveden ukrep prekuhavanja vode in izpiranje hišnega omrežja (v primeru motne vode). Ukrep velja do preklica. Za vaše razumevanje se vam.

Preberi več
30
11
2022

Cenjene stranke obveščamo, da Vrtnarija v času od dne 01.12.2022 do 31.12.2022 ne bo obratovala, zato vas prosimo za razumevanje. V mesecu decembru vam želimo lepe in mirne.

Preberi več
08
07
2022

Komunala Radeče d.o.o., obvešča vse uporabnike pitne vode iz vodovoda Brunk, da velja ukrep varčevanja I. stopnje

  • prepoved zalivanja vrtov in zelenic
  • prepoved polnjenja bazenov
  • prepoved pranja avtomobilov.
Ukrep velja do.

Preberi več
30
06
2014

S 01.01.2014 Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. prehaja na obračun komunalnih storitev v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012). Podjetje je pripravilo elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb, katere je Občinski svet občine Radeče sprejel na.

Preberi več
30
06
2014

Direktna obremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, ki zamenja sedanje direktne obremenitve (trajnik). Ta storitev vam omogoča, da iz kritja na svojem transakcijskem računu poravnate obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v več kot 30 državah Evrope. Izvaja se na osnovi sklenjene pogodbe med prejemnikom plačil (v našem primeru JP.

Preberi več
Preskoči na osrednjo vsebino