Obvestilo o novih cenah

30
Jun
2014

S 01.01.2014 Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. prehaja na obračun komunalnih storitev v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012). Podjetje je pripravilo elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb, katere je Občinski svet občine Radeče sprejel na svoji 22. redni seji, dne 19.12.2013. Sklepi o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 110 dne 27.12.2013.
Pod rubriko ceniki so objavljeni novi ceniki in elaborati o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb.
Hkrati vas obveščamo, da bomo z dnem 01.01.2014 v skladu s sprejetimi elaborati in v izogib bistveno višjim cenam, pričeli z odvažanjem mešanih komunalnih odpadkov za gospodinjstva enkrat na štirinajst dni. Biološki odpadki se bodo še vedno odvažali vsak teden, le v času zimske sezone (15.11. – 15.03.) se bodo odvažali enkrat na štirinajst dni.

Preskoči na osrednjo vsebino