Organiziranost podjetja

Organizacija podjetja je zasnovana glede na potrebe pri opravljanju javnih gospodarskih služb, ki so nenadomestljiv pogoj za delo in življenje občanov ter na naravo delovnega procesa in pogoje poslovanja. S prilagajanjem programskim ciljem, tehnologiji in tržnim razmeram je oblikovana kot ekonomska in poslovna celota, ki zagotavlja optimalne učinke v procesu dela v vseh njegovih vidikih.

Podjetje je sestavljeno iz:

 • Splošne in
 • Operativno tehnične službe (tehnični sektor)

  SPLOŠNI SEKTOR

  V splošne službe uvrščamo finančno računovodsko službo in tajništvo.

  Splošni sektor zagotavlja izvedbo del predvsem na področjih:

  1. Finančno računovodske zadeve. V tej službi se izvaja delo, ki predstavlja
  zaokroženo celoto na področju:

 • računovodstva,
 • financ,
 • skladišča


2. Tajništvo, kadrovska služba in služba pravnih zadev

OPERATIVNO TEHNIČNI SEKTOR

V operativno-tehničnih službah se opravljajo vse operativno tehnične dejavnosti podjetja. Tehnični sektor vodi neposredno direktor, koordinacijo in pomoč na tem področju pa izvaja tehnični vodja. Posamezno dejavnost vodi vodja operative. 

V tem sektorju se izvajajo sledeče dejavnosti:

 • Oskrba s pitno vodo
 • Odvoz in zbiranje komunalnih odpadkov
 • Upravljanje in vzdrževanje kanalizacije in ČN
 • Upravljanje in vzdrževanje javnih občinskih cest Občine Radeče
 • Urejanje javnih poti,površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin
 • Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave
 • Upravljanje in vzdrževanje s pokopališčem Radeče
 • Opravljanje pogrebne dejavnosti
 • Dejavnost trgovine in vrtnarije
 • Dejavnost šolskih prevozov

 

Preskoči na osrednjo vsebino