Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Upravljanje in redno vzdrževanje lokalnih cest v občini Radeče izvaja JP Komunala Radeče, že vse od leta 1996 dalje.

Podatki o cestnem omrežju:

  • 31,44 km lokalnih asfaltiranih cest
  • 9,75 km lokalnih makadamskih cest
  • 25,71 km javnih asfaltiranih cest
  • 25,04 km javnih makadamskih cest
  • 9,49 km asfaltiranih ulic

    JP Komunala Radeče skladno s planom o rednem vzdrževanju in varstvu lokalnih cest in določenih javnih poti v občini Radeče izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje ter varstvo lokalnih cest in javnih poti, kjer se odvija lokalni promet in je organiziran prevoz otrok v šolo.

    Preko podjetja prav tako poteka tudi vsa koordinacija pri izvajanju obnovitvenih del in modernizacij, tako lokalnih cest kot tudi javnih poti. Komunala izdaja tudi soglasja in dovoljenja za prekope, nove priključke in postavitev prometne in neprometne signalizacije na vseh občinskih cestah.

Preskoči na osrednjo vsebino