Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja 2019

Skladno z 12. odst. 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14, 19/15-odl.US, 102/15 in 7/18 v nadaljevanju ZDIJZ) v povezavi z 2. alinejo 1. odst. 4.a člena ZDIJZ objavljamo podatke o prejemkih zastopnika ter članov organov upravljanja, in sicer osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto izplačil prejemkov v preteklem letu.

Tabela prejemkov za leto 2017

Tabela prejemkov za leto 2018

Tabela prejemkov za leto 2019

Tabela prejemkov za leto 2020

Tabela prejemkov za leto 2021

 

 

Skladno z 11. odst. 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14, v nadaljevanju ZDIJZ) v povezavi z 2. alinejo 1. odst. 4.a člena ZDIJZ objavljamo podatke o pravnih poslih.

Tabela pogodbe za leto 2017

Tabela pogodbe za leto 2018

 

Tabela pogodbe za leto 2021