Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja 2019

Skladno z 12. odst. 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14, 19/15-odl.US, 102/15 in 7/18 v nadaljevanju ZDIJZ) v povezavi z 2. alinejo 1. odst. 4.a člena ZDIJZ objavljamo podatke o prejemkih zastopnika ter članov organov upravljanja, in sicer osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto izplačil prejemkov v preteklem letu.

Tabela prejemkov za leto 2017

Tabela prejemkov za leto 2018

Tabela prejemkov za leto 2019

Tabela prejemkov za leto 2020

Tabela prejemkov za leto 2021

Tabela prejemkov za leto 2022

Tabela prejemkov za leto 2023

Tabela prejemkov za leto 2024

 

 

 

Skladno z 11. odst. 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14, v nadaljevanju ZDIJZ) v povezavi z 2. alinejo 1. odst. 4.a člena ZDIJZ objavljamo podatke o pravnih poslih.

Tabela pogodbe za leto 2017

Tabela pogodbe za leto 2018

 

Tabela pogodbe za leto 2021

Tabela pogodbe za leto 2022

Tabela pogodbe za leto 2023

Tabela pogodbe za leto 2024

 

Preskoči na osrednjo vsebino