Pogrebna in pokopališka dejavnost

Urejanje pokopališč ter pogrebna in pokopališka dejavnost je opredeljena kot gospodarska javna služba.

Dejavnost pokopališča zajema vse storitve, ki jih podjetje opravlja na pokopališču Radeče in sicer:

  • Opravljanje pogrebne dejavnosti
  • Urejanje pokopališč
  • Opravljanje pokopaliških storitev
  • Pogrebne svečanosti
  • Urejanje grobov po naročiluPogrebna dejavnost, ki se nanaša na urejanje dokumentacije, prevoz in upepelitev pokojnika, organizacijo pogrebnega ceremoniala, vključno z vsemi dodatnimi aranžmaji (cvetje, glasbe, govor) izvaja komunala v celoti.Podjetje izvaja vzdrževalna dela na pokopaliških objektih in napravah, skrbi za red, čistočo in ustrezen pokopališki režim.

    Sožalnica

Preskoči na osrednjo vsebino