E-komunala

Javna razsvetljava – portal in aplikacija za prijavo okvare

Občina Radeče je v preteklih letih ter bo tudi v bodoče izvajala planirano energetsko in svetlobnotehnično posodobitev svetilk javne razsvetljave. Z dosedanjo prenovo se je dosegla večja energetska učinkovitost in stabilnejše obratovanje. Z zamenjavo starih svetilk se je doseglo optimalnejše osvetljevanje cest ter se tudi deloma zadostilo pogojem zakonodaje, ki je omejila uporabo svetilk, ki svetijo nad vodoravnico.

Za zagotavljanje učinkovitosti infrastrukture javne razsvetljave se je vzpostavil napredni sistem za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave E2 MANAGER Javna razsvetljava, ki ga je razvilo podjetje Adesco d.o.o. iz Velenja. Program Javna razsvetljava je del platforme E2 MANAGER za napredno upravljanje stavb, ki ga uporablja že preko 80 slovenskih občin.

V okviru programa E2 MANAGER Javna razsvetljava je razvit tudi sistem za interaktivno obveščanje o okvarah na javni razsvetljavi za občane. Občani lahko o okvarah na javni razsvetljavi obveščate preko spletne aplikacije – zemljevida, ki jo najdete na povezavi spodaj ali pa preko brezplačne aplikacije “Prijavi okvaro” za pametne telefone.

Povezave:

Portal “PRIJAVI OKVARO”:

http://www.javna-razvetljava.si/

https://jr.e2manager.com/external/reportMalfunction?5&name=Rade%C4%8De

Povezava za aplikacijo – sistem android:

https://goo.gl/ph4N2c

Povezava za aplikacijo – sistem iOS:

https://itunes.apple.com/us/app/prijaviokvaro/id1190327655?mt=8

Preskoči na osrednjo vsebino