Vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave

Upravljanje in vzdrževanje vseh javnih površin v občini Radeče izvaja JP Komunala Radeče. Gre za utrjene in asfaltirane javne površine: ulice, parkirišča, hodnike za pešce, trge, parke, zelenice in gredice v mestu Radeče.

Obseg dejavnosti:

  • 30.000 m2 zelenic in parkov
  • 1.200 m2 zasajenih grmovnic
  • 210 kom dreves
  • 30 klopi
  • 4.500 m2 utrjenih površin – pločnikov, poti, parkirišč
  • 7,9 km ulic

Dela zajemajo redno letno in zimsko vzdrževanje javnih površin in sicer:

  • Čiščenje pometanje in pranje ulic, trgov in parkirišč
  • Zasaditve in urejanje cvetličnih korit
  • Urejanje parkov in zelenic, košnjo travnatih površin, urejanje gredic in nasadov
  • Pluženje in čiščenje snegaZ vso javno razsvetljavo v občini Radeče upravlja JP Komunala Radeče. Gre za 31 prižigališč, 7 osvetlitev sakralnih objektov, 498 svetilk, cca 400.000 kWh letne porabe energije. Redno zamenjavo sijalk vrši elektrodistribucijsko podjetjo Elektro Ljubljana-Nadzorništvo Radeče na podlagi naročila upravljalca.

 

Preskoči na osrednjo vsebino