Arhiv obvestil

24
Mar
2015

Spoštovani, včeraj, 22. 03. 2015, je potekal Svetovni dan vode, ki se je letos osredotočal na vprašanje vode in trajnostnega razvoja. V sklopu pobude Voda iz pipe smo ob Svetovnem dnevu vode pripravili sporočilo za javnost in infografiko. Svetovni dan vode              Preberi več

30
Jun
2014

S 01.01.2014 Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. prehaja na obračun komunalnih storitev v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012). Podjetje je pripravilo elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb, katere je Občinski svet občine Radeče sprejel na.

Preberi več
30
Jun
2014

Direktna obremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, ki zamenja sedanje direktne obremenitve (trajnik). Ta storitev vam omogoča, da iz kritja na svojem transakcijskem računu poravnate obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v več kot 30 državah Evrope. Izvaja se na osnovi sklenjene pogodbe med prejemnikom plačil (v našem primeru JP.

Preberi več