Program odvajanja in čiščenja komunalne in papdavinske vode

03
Feb
2017

Spoštovani!

Skladno z veljavno zakonodajo in smernicami Občine Radeče je Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. izdelalo Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Radeče za obdobje štirih koledarskih let in sicer od 2017 do 2020. Program se nahaja na spodnji povezavi:

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 2017-2020

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

Preskoči na osrednjo vsebino