Oprostitev plačila storitve odvoza komunalnih odpadkov za gospodarske subjekte

02
Apr
2020

Komunala Radeče  bo v času izrednih razmer vse gospodarske subjekte, ki zaradi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v tem kriznem obdobju  ne morejo izvajati svoje dejavnosti, oprostila plačila storitev odvoza komunalnih odpadkov.

Do oprostitve plačila odvoza komunalnih odpadkov  bodo upravičeni le tisti gospodarski subjekti, ki bodo podali zahtevo za oprostitev plačila  na elektronski naslov:  tajnistvo@komunala-radece.si ali po navadni pošti. Pogoj za uveljavljanje oprostitve plačila navedene storitve, so v celoti poravnane obveznosti do podjetja.

Po preklicu ukrepov bo Komunala Radeče ponovno vzpostavila normalno obračunavanje storitev.

 

Preskoči na osrednjo vsebino