Obvestilo za odvoz biorazgradljivih odpadkov v poletnem času