Obvestilo o spremenjenem terminu odvoza mešanih kom. dpadkov na praznični dan 8. februar 2023