Obvestilo o spremenjenem odvozu gosp. mešanih odpadkov v obdobju prazničnih dni