Obvestilo o spremembi cen komunalnih storitev

17
Apr
2015

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so z dnem 01.04.2015 stopile v veljavo nove cene osnovnih komunalnih storitev – oskrbe s pitno vodo, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in odvajanje komunalne odpadne vode. Cene je na svoji 3. redni seji dne 25.03.2015 sprejel Nadzorni svet Javnega podjetja komunale Radeče d.o.o., Občinski svet Občine Radeče pa je bil z njimi seznanjen na svoji 7. redni seji dne 15.04.2015.

Obveščamo vas, da so bili letos prvič v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) pripravljeni tudi poračuni cen (seveda na tistih dejavnostih, kjer je bilo potrebno), kot razlika med obračunsko in potrjeno ceno. Vse podrobnosti in način izračuna je prikazan v posameznih elaboratih.

 

Preskoči na osrednjo vsebino