Obvestilo o spremembi cen komunalnih storitev

20
Apr
2016

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so z dnem 01.04.2016 stopile v veljavo nove cene osnovnih komunalnih storitev – oskrbe s pitno vodo, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in odvajanje komunalne odpadne vode. Cene je na svoji 6. redni seji dne 23.03.2016 sprejel Nadzorni svet Javnega podjetja komunale Radeče d.o.o., Občinski svet Občine Radeče pa je bil z njimi seznanjen na svoji 11. redni seji dne 13.04.2016.

Z dnem 01.04.2016 pa je stopila v veljavo tudi nova cen in sicer za dejavnost čiščenja komunalne odpadne vode. Cene je sprejel Nadzorni svet Javnega podjetja komunale Radeče d.o.o. na svoji 6. redni seji dne 23.03.2016 in Občinski svet Občine Radeče na svoji 11. redni seji dne 13.04.2016.

Obveščamo vas, da so bili tudi letos v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) pripravljeni poračuni cen (seveda na tistih dejavnostih, kjer je bilo potrebno), kot razlika med obračunsko in potrjeno ceno. Vse podrobnosti in način izračuna je prikazan v posameznih elaboratih.

Preskoči na osrednjo vsebino