Obvestilo o spremembah cen komunalnih storitev

12
Apr
2017

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so z dnem 01.04.2017 stopile v veljavo nove cene osnovnih komunalnih storitev – oskrbe s pitno vodo, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, odvajanje komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne vode. Cene je na svoji 10. redni seji dne 15.03.2017 sprejel Nadzorni svet Javnega podjetja komunale Radeče d.o.o., Občinski svet Občine Radeče pa je bil z njimi seznanjen na svoji 15. redni seji dne 28.03.2017.

Obveščamo vas, da so bili tudi letos v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) pripravljeni poračuni cen (seveda na tistih dejavnostih, kjer je bilo potrebno), kot razlika med obračunsko in potrjeno ceno. Vse podrobnosti in način izračuna je prikazan v posameznih elaboratih.

Preskoči na osrednjo vsebino