Obvestilo o spremembah cen komunalnih storitev

18
Apr
2018

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so z dnem 01.04.2018 stopile v veljavo nove cene osnovnih komunalnih storitev – oskrbe s pitno vodo, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, odvajanje komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne vode. Cene je na svoji 14. redni seji dne 21.03.2018 sprejel Nadzorni svet Javnega podjetja komunale Radeče d.o.o., Občinski svet Občine Radeče pa je bil z njimi seznanjen na svoji 21. redni seji dne 12.04.2018.

Obveščamo vas, da so bili tudi letos v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12, 109,/12 in 76/17) pripravljeni poračuni cen (seveda na tistih dejavnostih, kjer je bilo potrebno), kot razlika med obračunsko in potrjeno ceno. Vse podrobnosti in način izračuna je prikazan v posameznih elaboratih.

Preskoči na osrednjo vsebino