Obvestilo o prehodu na novo storitev direktnih obremenitev SEPA (SDD)

30
Jun
2014

Direktna obremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, ki zamenja sedanje direktne obremenitve (trajnik). Ta storitev vam omogoča, da iz kritja na svojem transakcijskem računu poravnate obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v več kot 30 državah Evrope. Izvaja se na osnovi sklenjene pogodbe med prejemnikom plačil (v našem primeru JP Komunala Radeče d.o.o.) in banko. Skladno s storitvami SDD, ki jih bomo izvajali od 05.12.2012 dalje, veljajo vsi členi v splošnih pogojih bank, ki se nanašajo na SDD, z njimi pa se lahko seznanite pri svoji banki. 

Glede na pravila, ki urejajo direktno bremenitev SEPA, vse spremembe oziroma ukinitev ali otvoritev soglasja za direktno bremenitev urejate z JP Komunala Radeče d.o.o. in ne več pri vaši banki. Tako kot doslej pa bomo tudi v prihodnje izvajali direktne obremenitve 18. dne v mesecu. 

Poenostavite si plačevanje računov komunalnih storitev in si uredite direktno bremenitev SEPA. 

Za vsa morebitna vprašanja smo dosegljivi na našem naslovu ali na tel. št. 03 56 80 246. 

Preskoči na osrednjo vsebino